About

NL: Is het mogelijk om een lokale valuta te laten ontstaan? Als u zelf uw muntjes uit kan printen en we afspreken dat het muntje eigenlijk betekent dat u in de financiële problemen zit, is men dan bereid iets te ruilen voor het muntje? Kan het muntje geruild worden voor een knuffel? Een goed gesprek? Een kop thee? Een boterham? Een oude broek? Of kunnen we zelfs afspreken dat je het muntje mag ruilen tegen de boete op niet kunnen betalen van een rekening? Het muntje krijgt dan geen harde commerciële waarde maar mogelijk wel een emotionele en maatschappelijke. Men hoeft zich niet meer te schamen voor financiële problemen, print je Beggar Coin en laat zien dat het niet meer gaat. Beggar betekent Geus, een naam waar wij Nederlanders trots op zijn door vergelijkbare omstandigheden in de zestiende eeuw. Laat met deze Geuzenpenning zien dat ook u trots bent en mee vecht voor een socialere wereld.

Vroeger wilde de adel het geld van de burgers. Een bank kan een schikking doen bij een witwaszaak zonder aansprakelijkheid van verantwoordelijken, een multinational maakt afspraken met overheden om geen belasting te betalen. Aandeelhouders en politici bepalen het beleid en wij betalen ervoor. Een boete betalen op belastingen, een verhoging van een abonnement, een negatieve rente op spaargeld, betalen voor onderzoek op medicijnen na betaald te hebben voor het onderzoek. Uiteindelijk is de burger ‘de Moneybeggar’ om de eindjes aan elkaar te knopen. Moneybeggar.com verwacht dat de opkomst van block-chains hier verandering in gaat brengen en wil hier een sociale beweging mee starten. Een nieuwe manier om na te denken over geld en wat de waarde voor een individu kan betekenen. Durft u al een Beggar Coin te laten zien? Of schaamt u zich dat het even tegenzit? Op social media is immers te zien dat al uw contacten geen problemen hebben.

Heeft u wel eens nagedacht wat de mogelijkheden kunnen zijn als we met z’n allen een constante investering doen in een block-chain zoals u nu doet met uw zorgverzekering? Als we met genoeg gebruikers zijn kan je hieruit ziektekosten betalen en na een bepaalde looptijd je investering terug krijgen. Bij elke maandelijkse investering worden tokens teruggegeven waarmee de gebruiker kan beleggen, investeren of opsparen om later in het systeem weer om te ruilen voor een vergoeding. Eigenlijk wat een zorgverzekeraar nu doet. Kan dit ook voor een basisloon? Als dit internationaal naar draagkracht wordt opgezet, gekoppeld aan het BNP, is het dan mogelijk om iedereen te voorzien van een financiële ondersteuning? Een gedecentraliseerde ziektekostenverzekering en een gedecentraliseerde sociale dienst.

Dit zijn onderwerpen waar Moneybeggar zich mee bezig houdt. Om de juiste rekenkundige modellen te maken en de correcte slimme contracten voor een serie block-chains op te zetten is tijd nodig. Een bijdrage van u is nodig om onze slimme koppen te kunnen betalen en een eerste test op te zetten om de geldzorgen in Nederland en de rest van de wereld op te kunnen lossen. Ook zonder investering kunt u meedoen! Download gratis de Beggar Coin en print deze uit. Deel de munten en geef een kleinigheidje als iemand u een Beggar Coin geeft. Bespreek problemen, kom uit het isolement en sluit je aan bij onze sociale revolutie!

ENG: Is it possible to create a local value with the same properties as money? You can print your own coins and you can only use the coin when you have financial problems. Will other people trade the coin for something you need? Can you trade the coin for a cuddle, a nice conversation, a cup of tea, a sandwich, an old pants or maybe even not pay the fine on some late payments? The coin won’t have any monetary value but emotionally and socially its worth allot. You don’t have to be ashamed anymore, just show your Beggar Coin and show your loved ones you can’t do it alone anymore. Beggar is a proud name of a group of Dutch rebels in the sixteenth century who surprisingly lived in similar financial conditions. Show the coin to your fellow Beggars and be proud!

History tells us nobles and royalty needed money from us citizens, the same is with money, information, multinationals and governments. A bank can settle in a money laundering case without any responsibility taken by individuals. Multinationals an politicians make arrangements with governments to pay the least amount of tax. Stock owners make the policies and we pay for it. Pay a fine on paying late, raise some subscription, pay for research on medicines through our universities and pay for research again at the hospital. Us citizens are the Money Beggars not being able to pay the bills. We expect block-chain technology will make that difference and want to turn this into a social movement. A new way of thinking about money, the worth and burden it could carry for the individual. Scared to show the Beggar Coin or are you ashamed when things don’t turn out as well as we hoped? We can check your contacts on social media who all just have wonderful lives…

Have you ever thought about a decentralized healthcare? Invest, get coins, speculate as insurance companies do and at the end of the run you get your investment back. As long as we have enough users we can pay for each others health. Do something similar for a basic income, no government or company is involved. If this would be a international solution we can really help people directly who are in need of some extra’s. Decentralized health insurance and decentralized social services and wellfare.

Join our social evolution step by step, first print the Beggar Coin and hand it out to you loved ones and tell them they can count on you in time of need. Join the revolution!